Criteria voor gezinshuisouders

Als gezinshuisouder moet je nogal wat in je mars hebben. Want het is niet niks: 24/7 zorg en ondersteuning bieden aan een kind met meerdere of een complexe zorgvragen. Niet iedereen is daarvoor geschikt. Samen bekijken we of jij klaar bent om gezinshuisouder te worden bij ’s Heeren Loo. Lees meer over de eisen die we stellen aan gezinshuisouders en aan een gezinshuis.

Welke kwaliteitscriteria hanteren jullie?

  • Bekwaamheid van de gezinshuisouder
  • Het leefklimaat in het gezinshuis
  • De positie van kinderen en hun ouders
  • De organisatie van de zorg

De Kwaliteitscriteria Gezinshuizen zijn ontwikkeld door een kernteam van Gezinshuis.com (voorzitter), ’s Heeren Loo, Present 24x7, Driestroom, Jeugdzorg Nederland, Keurmerk Gezinshuizen, Hogeschool Leiden en het Nederlands Jeugdinstituut. De ontwikkeling van de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen is gefinancierd door het ministerie van VWS.

Aan welke opleidingseisen moet een gezinshuisouder voldoen?

Je mag alleen kinderen opvangen als je een relevante zorggerelateerde opleiding hebt op MBO-niveau 4 en ervaring hebt in de (pleeg)zorg. Het is belangrijk dat je geschikt bent als professioneel opvoeder van kinderen met complexe problematiek. Heeft één van de ouders zo’n diploma, dan gaan we alleen met die ouder een arbeidsovereenkomst aan en kan het gezin minder kinderen opvangen.

Welke persoonlijke eigenschappen heb je nodig?

Je zorgt voor rust, evenwicht en stabiliteit in een thuissituatie. Je bent daadkrachtig en een doorzetter. Je hebt een gezonde dosis humor. Je kijkt altijd naar mogelijkheden en werkt graag samen. Je bent open en eerlijk en neemt adviezen aan. Je werkt vanuit een professionele houding en biedt het gezinshuiskind aandacht, liefde en nabijheid. Ook belangrijk: zelfreflectie. In een uitgebreide screening achterhalen we of jullie gezinshuisouder kunnen worden bij ’s Heeren Loo.

Moeten we allebei onze baan opzeggen?

Nee dat hoeft niet. Het hangt er vanaf hoeveel kinderen jullie willen opnemen in het gezinshuis. We hanteren hier de normen uit de arbeidswet. Het is namelijk belangrijk dat jullie de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden en dat het gezinshuiskind zich aan jullie beiden kan hechten.

Wie kunnen de gezinshuisouders zijn?

De meeste gezinshuisouders zijn echtparen. Ze hoeven niet getrouwd te zijn. Ook kunnen de partners twee mannen of twee vrouwen zijn. Meestal hebben ze zelf kinderen, maar dat hoeft niet. Je kunt allebei gezinshuisouder zijn, maar dit hoeft niet. Ook als alleenstaande kun je gezinshuisouder zijn, maar je moet dat wel aankunnen, samen met de mensen in jouw netwerk.

Hoe is het om gezinshuisouders te zijn?

Als gezinshuisouder ben je er 24/7 voor de kinderen. Dit in tegenstelling tot een pleegouder. De kinderen krijgen professionele begeleiding. In elk gezinshuis wordt gewerkt met een multidisciplinair team dat in elk geval bestaat uit een gedragswetenschapper en/of een systeembehandelaar en een manager zorg.

Kan ik ook logeeropvang bieden?

Ja, dat kan zeker. Neem contact met ons op en we vertellen je meer.

Ik wil graag als zelfstandige een gezinshuis starten. Kan dat?

Ja, dat kan zeker. Neem contact met ons op en we vertellen je meer.

Mis nooit meer een vacature!

Als je een mooie baan zoekt, wil je natuurlijk geen vacature missen. Hoeft ook niet. Laat je gegevens en voorkeuren achter en je ontvangt steeds de nieuwste vacatures.

Job Alert