Selectie en traject

Ben je geschikt als gezinshuisouder? Een belangrijke vraag voor jezelf en voor ons. Want het is best een hele stap om kinderen met een rugzakje in huis te nemen. Dat vraagt nogal wat van jullie allemaal. We doen daarom een zorgvuldige screening. We doen dit op basis van de landelijke Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

Hoe gaat zo’n selectietraject?

Besluit je dat je gezinshuisouder wilt worden? Dan ga je een selectietraject in. We houden dan een aantal gesprekken, volgens een vast format. Dat begint met werving en selectie. Dan komt er een gedragswetenschapper en/of een systeembehandelaar van ’s Heeren Loo bij jou thuis. 

De gesprekken vinden plaats met jou en jouw partner. Ook spreken we graag jullie kinderen, want zij moeten ook achter de beslissing staan. Komen we er samen uit? Dan bereiden we de woning voor op de komst van een gezinshuiskind en kijken we naar scholing die je nodig hebt. Vervolgens maken we een match tussen een gezinshuiskind en jullie gezin.

Wat is er nodig voor plaatsing in een gezinshuis?

Voor plaatsing in een gezinshuis heeft het kind een indicatie nodig. De indicatie wordt vaak aangevraagd door een jeugdteam, een wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin. De gemeente geeft de indicatie af.

Antwoord op andere vragen

 • Ja, dat kan zeker. Je hoeft geen enorm groot huis te hebben. Belangrijk is wel dat ieder kind een eigen slaapkamer heeft, óók jouw eigen kinderen. Heeft het gezinshuiskind een fysieke beperking, dan moet het huis wel aanpasbaar zijn.

 • We benaderen een gezinshuis zoveel mogelijk als een normale gezinswoning. In jullie huis moeten minimaal aanwezig zijn:

  • Een gekoppelde rookmelder die hoorbaar is op alle plekken in huis. De rookmelders zijn voorzien van noodverlichting: ledverlichting die aangaat zodra de melder afgaat. Rookmelders die in de buurt staan van een open verbrandingstoestel zijn voorzien van een CO-melder. Zijn er geen rookmelders in huis, dan plaatst ’s Heeren Loo de rookmelders.
  • Blusdeken 
  • Handbrandblusser (sproeischuim 6 liter) op een centrale plek in huis.
  • Een officiële EHBO-trommel. 
  • Risico Inventarisatie & Evaluatie. Deze stellen wij op.
  • Je bent in het bezit van een geldig BHV-diploma en volgt herhalingscursussen.
  • Eens per jaar: een ontruimingsoefening onder leiding van de preventiemedewerker.
 • Dan valt jullie huis onder het bouwbesluit voor zorgwoningen. Dat betekent dat we jouw huis beschouwen als reguliere zorgwoning. Er gelden dan andere verplichtingen. Denk aan bijvoorbeeld brandtrappen of een brandmeldinstallatie. Voordat we starten, bekijken we of de woning hieraan voldoet.

 • Wil je een gezinshuis beginnen, maar is jouw huis niet groot genoeg? Laat je daardoor niet weerhouden. Want dan zoeken we samen naar een geschikt huis, met voor ieder kind een eigen slaapkamer.

 • Het is belangrijk dat er een goede match is tussen het kind en het gezinshuis. Want alleen als het kind zich thuis en veilig voelt, kan het zich ontwikkelen tot een stabiele en gelukkige volwassene. Daarom gaat aan elke plaatsing een zorgvuldige screening vooraf. 

  Samen met de gedragswetenschapper, de systeembehandelaar en de zorgmanager bespreek je het dossier van het kind. Past het kind ook echt in jullie gezin? Passen de leeftijd van het kind en de problematiek bij jullie gezinshuis? Zie je het niet zitten, dan kun je het dossier afwijzen.

 • Dat hangt er vanaf. Voor sommige kinderen is het goed om het op te bouwen: van een paar uurtjes per dag naar een nachtje slapen en een weekend. En daarna een hele week om de week. Maar voor sommige kinderen is het beter om in één keer bij jullie te komen wonen, omdat dat voor hen dan duidelijker is. Ook kan het zijn dat een kind per direct uit het ouderlijk huis moet. Ook dan wordt het in één keer geplaatst.

 • Als gezinshuisouder krijg je in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 15 maanden. Uiterlijk 3 maanden voordat dit contract afloopt bespreken we of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt voortgezet voor bepaalde of onbepaalde tijd.

  Lees meer over financiën

Mis nooit meer een vacature!

Als je een mooie baan zoekt, wil je natuurlijk geen vacature missen. Hoeft ook niet. Laat je gegevens en voorkeuren achter en je ontvangt steeds de nieuwste vacatures.

Job Alert