Het opleiden van de toekomst begint nu!

Het is tijd! De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in een duurzame samenwerking tussen het praktijkwerkveld en onderwijsinstanties om zorgopleidingen te ontwikkelen die (blijvend) aansluiten bij wat de zorgpraktijk vraagt.

Er is met vallen en opstaan uitgeprobeerd en veel geleerd. Het is nu tijd om alle ‘know-how’ met elkaar te delen en elkaar te vinden in het plannen maken voor de toekomst. Want… het opleiden van de toekomst begint nu.

’s Heeren Loo organiseert in samenwerking met de betrokken partners een congres voor iedereen die zich wil laten informeren over praktijkgestuurd leren en hiermee aan de slag wil gaan.

Je bent van harte welkom deel te nemen aan dit interactieve congres waar we aandacht hebben voor het leren en werken in samenwerking met elkaar. Met een blik gericht op de toekomst.

Voor wie?

Voor iedereen die geïnteresseerd is in praktijkgestuurd leren in co-creatie, zowel voor zorgorganisaties als onderwijsinstanties.

Programma

 • 9:30 inloop
 • 10:00 Plenaire start
 • 11:15: Workshop ronde 1
 • 12:30 Gezamenlijke lunch
 • 13:30 Workshop ronde 2
 • 15:00 Plenaire afronding
 • 15:45 Borreltijd

Workshops

 • Om het leerproces van studenten optimaal mogelijk te maken, is een gunstig werk- en leerklimaat op zijn of haar werkplek van onmisbare waarde. Bij praktijkgestuurd leren is dat in het bijzonder het geval omdat het leren start bij de vraagstukken die zich voordoen in de praktijk.

  In deze workshop onderzoeken we de vragen:

  • Wat verstaan we onder een gunstig leer-werkklimaat? Waarom hebben we het eigenlijk over de term leer-werkklimaat?
  • Wie speelt er allemaal een rol in het mogelijk maken van een gunstig leer-werkklimaat? En wat zijn hierin ieders verantwoordelijkheden?

  Graag gaan we, na het delen van kennis en informatie, interactief aan de slag met onze deelnemers om samen te werken aan het realiseren van een gunstig leer-werkklimaat. We delen ‘good practices’ met elkaar en hopen dat de workshop bijdraagt aan een sterkere bewustwording van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid in het creëren van een gunstig leer-werkklimaat voor studenten.

 • Toetsen en beoordelen lijkt op het eerste gezicht wat paradoxaal binnen de context van het praktijkgestuurd leren. Leren start bij de vragen en problemen waar studenten in hun werk met cliënten in de praktijk tegenaan lopen. Grote groepen gelijktijdig toetsen volgens dezelfde standaard past daar niet bij. Hoe geef je binnen een dergelijke visie op leren het proces van toetsen en beoordelen goed vorm?

  In deze workshop gaat Myrinne van Mierlo (expert op het gebied van ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ en voormalig coördinator praktijkleren bij ‘s Heeren Loo) in op deze vragen.

  Vanuit het denkkader van Gert Biesta gaan we in gesprek en duiken we in de wereld van het toetsen en beoordelen in het praktijkgestuurd leren. Op een interactieve manier bespreekt Myrinne de overeenkomsten en verschillen tussen manieren om toetsen en beoordelen vorm te geven.

 • Juist omdat het leerproces binnen praktijkgestuurd leren afwijkt van wat de meeste mensen kennen, is een gedeelde onderwijsvisie van groot belang. De visie op praktijkgestuurd leren is levend en dus aan veranderingen onderhevig. Het vergt ‘onderhoud’. Daarom gaan we in deze workshop via discussie met elkaar aan het werk. We bespreken stellingen en zo ontdek je waar volgens jou praktijkgestuurd leren voor staat en hoe jij dat gebruikt in het onderwijs dat je biedt.

  We hopen dat de workshop bijdraagt aan de start van een landelijk gesprek over de waarde en de centrale uitgangspunten van praktijkgestuurd leren, iets dat we ook na het congres willen voortzetten.

 • Binnen praktijkgestuurd leren vormt de leervraag die studenten ophalen uit de praktijk het startpunt van leren. In die zin is praktijkgestuurd leren vraaggestuurd. Toch kun je natuurlijk ook niet zonder aanbod. Zo leert een student specifieke inhoudelijke kennis op allerlei terreinen en hebben ze vaak hulp nodig bij het vormgeven van hun leerproces binnen het praktijkgestuurd onderwijs. Het is de kunst om het aanbod zo vorm te geven dat het past bij de uitgangspunten van praktijkgestuurd onderwijs. Hoe doe je dat?

  In de praktijk zien we dat opleidingen allerlei (leer)middelen aanreiken om studenten te helpen, zoals introductiedagen, formulieren met werkprocessen en bijbehorende leerdoelen en lessen ‘leren leren’.

  In onze workshop maken we een reis langs de stations die een student passeert tijdens de opleiding in zijn of haar opleiding. We gaan met elkaar in gesprek over de middelen die een student nodig heeft op deze reis.

 • Co-creatie ligt in het hart van praktijkgestuurd leren. Juist omdat binnen dit type onderwijs leren en werken samengaan, is een sterke verbinding en goede samenwerking tussen de praktijk (de zorginstelling) en het onderwijs (roc’s of hogescholen) essentieel. In de praktijk zien we dat wanneer partijen binnen co-creatie zich minder committeren aan elkaar, dit de kwaliteit in de uitvoering van praktijkgestuurd leren niet ten goede komt.

  Dit is een interactieve workshop, waarbij je in groepjes samenwerkt aan diverse opdrachten. Tijdens de workshop ervaar je in gezamenlijkheid wat co-creatie is aan de hand van tien opdrachten die je in groepjes uitvoert.

 • De arbeidsmarkt is krap en tekorten aan personeel zullen de komende jaren naar verwachting alleen maar nijpender worden. Een van de oplossingen om met deze complexe problematiek om te gaan is het loslaten van het diploma-denken en ons voor te bereiden op een ‘skills’gerichte arbeidsmarkt. Maar hoe waardeer je de kennis en ervaring van kandidaten zonder in te leveren op de kwaliteit van zorg?

  We willen met jullie de mogelijkheden en belemmeringen van flexibel opleiden op maat verkennen, zowel voor het roc als voor de praktijk. Tevens willen we jullie inspireren door wat meer te vertellen hoe ROC Mondriaan en 's Heeren Loo hiermee omgaan.

Locatie

Gooiland, Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum.

Aanmelden

Schrijf je vandaag nog in voor het congres ‘Het opleiden van de toekomst begint nu!’ Deelname aan het congres is gratis.

Contact

Heb je een vraag over het congres? Mail dan naar maaike.schouten@sheerenloo.nl.

Samenwerking

Dit congres is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partners: