Ondersteuning en opleiding

Een gezinshuis runnen is mooi, maar ook best pittig. Ieder gezinshuiskind heeft een ‘rugzakje’ met ervaringen en gevoelens. En als gezinshuisouder vaar je weliswaar op je professionaliteit, maar je neemt ook jezelf mee. Dat kan spanningen geven. Of onmacht over de zorg en ondersteuning. Het is dus belangrijk dat je goede ondersteuning krijgt én dat je trainingen en opleidingen kunt volgen.

Wie ondersteunt mij vanuit ’s Heeren Loo? 

Gezinshuisouderschap 7 dagen in de week kan pittig zijn. Werk je op een groep, dan trek je na werktijd de deur achter je dicht. In een gezinshuis kan dat niet zomaar. Bovendien kun je complexe situaties tegenkomen. Daarom werk je bij ’s Heeren Loo samen in een multidisciplinair team rondom het gezinshuiskind, de gezinshuisouders en de eigen kinderen. In dit team zitten de zorgmanager, de gedragswetenschapper en de systeembehandelaar. Je doet het dus echt samen.

Wat doet de gedragswetenschapper?

De gedragswetenschapper is de behandelverantwoordelijke. Alle gezinshuiskinderen vallen onder zijn of haar zorginhoudelijke eindverantwoordelijkheid. De gedragswetenschapper is dan ook nauw betrokken. Jullie hebben sowieso periodiek contact en daarnaast bij een vraag of een knelpunt.

Lees meer

Wat doet de systeembehandelaar?

Een systeembehandelaar richt zich met name op de communicatie met de biologische ouders en broertjes en zusjes en overige verwanten, zoals de opa’s en oma’s. Ook denkt deze behandelaar met gezinshuisouders mee over de onderlinge verhoudingen in een gezinshuis.

Lees meer

Wie is ’s Heeren Loo en waar staan we voor?

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals ze dat zelf willen. Zodat zij een zo goed mogelijk leven leiden. We helpen hen het beste antwoord te vinden op grote en kleine vragen, voor nu en de toekomst. Daarbij staan de wensen en dromen van het kind centraal. Wat heeft hij of zij nodig? En wat betekent dat voor gezinshuiskinderen en het gezin? Wij helpen daarbij, met kennis uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en innovaties.

Lees meer over 's Heeren Loo 

Wat is de visie van ’s Heeren Loo op gezinshuizen?

Ieder kind heeft recht op onvoorwaardelijke zorg en goede opvoeding voor groei en ontwikkeling. Het gezin is het startpunt van de dienstverlening van ‘s Heeren Loo. Wanneer een kind niet meer thuis kan wonen, is opvang in een vervangende gezinssituatie het beste alternatief. Kenmerkend voor de zorg in een gezinshuis is dat een kind belandt in een ‘normaal’ gezinsleven. Hier is stabiliteit en geborgenheid wat belangrijk is in de ontwikkeling van het kind.

Waar mogelijk wordt samengewerkt met de biologische ouders, vanuit de gedachte dat de biologische ouder en het kind onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Hoeveel gezinshuizen heeft ’s Heeren Loo?

’s Heeren Loo heeft ruim 100 gezinshuizen door heel Nederland.

Wie is er vanuit ’s Heeren Loo betrokken bij ons gezinshuis?

Als gezinshuisouder sta je er niet alleen voor. Je krijgt ondersteuning van een multidisciplinair team. Dit team bestaat uit een gedragswetenschapper, een systeembehandelaar en de zorgmanager. 

De gedragswetenschapper is behandelverantwoordelijk.

Antwoord op andere vragen

 • Vaak heeft een gezinshuiskind inderdaad aanvullende therapie of een behandeling nodig. Dan verwijst de gedragswetenschapper jullie door naar de dichtstbijzijnde polikliniek van expertisecentrum Advisium. Hier werken specialisten van ’s Heeren Loo samen. Zoals systeemtherapeuten, muziektherapeuten, speltherapeuten, creatief therapeuten, EMDR-therapeuten, psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters. Ook hebben seksuologen en diëtisten in dienst. 

  Daarnaast kun je een beroep doen op artsen verstandelijk gehandicapten (AVG). Samen werken we aan het herstel van de veerkracht van het kind.

 • Ja, voor ieder kind werk je met een persoonlijk plan. In dit plan staat welke begeleiding het kind nodig heeft en aan welke doelen je werkt samen met je collega’s van ’s Heeren Loo. Je stelt dit plan op in samenwerking met de gedragswetenschapper. 

  Eens per jaar bespreek je dit plan met ieder kind. Hoe vond je dat het ging het afgelopen jaar? Wat ging goed en wat ging minder goed? Wat heb je geleerd en wat wil je leren? Op basis van dit gesprek werk je het persoonlijk plan bij.

 • Dan gaan ze uit logeren. Samen met je manager bekijk je welke vorm van logeren goed past bij het gezinshuiskind. We vinden het belangrijk dat het kind zich daar thuis voelt en aansluiting heeft bij andere kinderen. Dat is ook prettig voor jou, want dan kun je hen daar met een goed gevoel achterlaten.

 • Dat hangt er vanaf of het gaat om een ondertoezichtstelling (OTS) of een voogdijplaatsing. 

  Een ondertoezichtstelling wordt aangevraagd door de Raad voor de Kinderbescherming en uitgesproken door de kinderrechter. De OTS heeft tot doel om kinderen te beschermen die worden bedreigd in hun ontwikkeling of veiligheidsrisico’s lopen. In dat geval communiceer je rechtstreeks met de ouders. 

  Bij een voogdijplaatsing verloopt alles via een voogd. Gaat het om een vrijwillige plaatsing, dan heb je meer te maken met de ouders dan dat het gaat om een gedwongen plaatsing. 

  In alle gevallen vinden we het belangrijk om goed contact te hebben met de ouders. Dat kan nogal eens wrijving geven, want het is niet vanzelfsprekend dat ouders het accepteren dat hun kind bij je woont.

 • Jullie hebben er heel bewust gekozen voor gekozen om een gezinshuis te beginnen en al een heel proces doorlopen. Dat is anders voor jullie ouders, broers en zussen en vrienden. Zij moeten misschien wel enorm wennen aan de nieuwe situatie. 

  Meestal zien we gebeuren dat zij op den duur geen onderscheid meer maken in de bejegening van jullie eigen kinderen en jullie gezinshuiskinderen. Maar het komt ook voor dat er vrienden afhaken.

 • Alle medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen trainingen en opleidingen volgen. Dat geldt dus ook voor jou als gezinshuisouder. Dat is belangrijk, zodat je als gezinshuisouder de juiste zorg en ondersteuning kunt bieden. Daarom bieden we de leergang ‘gezinshuisouders’.

  Je kunt ook e-learnings volgen via GoodHabitz. En via ‘Mijn leeromgeving’ heb je inzicht in jouw eigen ontwikkeling en persoonlijke groei.

Mis nooit meer een vacature!

Als je een mooie baan zoekt, wil je natuurlijk geen vacature missen. Hoeft ook niet. Laat je gegevens en voorkeuren achter en je ontvangt steeds de nieuwste vacatures.

Job Alert