Wat is een gezinshuis?

In een gezinshuis wonen kinderen, jongeren of volwassenen die niet meer thuis kunnen wonen. Ze kunnen ook niet naar een pleeggezin; daarvoor is de zorgvraag te complex. Deze kinderen zijn vaak het meest gebaat bij een gezinshuis. Hier groeien ze op in een normaal gezin en in een normale buurt. 

De achtbaan van Jolanda en Pieter

Een gezinshuis is soms net een achtbaan. Ondanks dat zouden gezinshuisouders Jolanda en Pieter niets anders willen: "Ieder kind verdient een plek!" Elke dag is van betekenis en vraagt om humor, creativiteit, optimisme en relativeringsvermogen. Luister in deze podcast naar het verhaal van gezinshuis JoPie.

Luister de podcast

Wat is de landelijke definitie van een gezinshuis?

Gezinshuizen zijn een vorm van zorg voor jeugd die valt onder de Jeugdwet of Wet langdurige zorg (Wlz). Het is een kleinschalige woonvorm waar één of meerdere jeugdigen tussen de 0 en 24 jaar opgenomen worden in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s). In het gezinshuis bieden gezinshuisouder(s) – op een professionele wijze – 24 uur per dag verzorging, opvoeding en begeleiding aan de jeugdigen. Minimaal één van de beide ouders ontvangt een salaris of vergoeding voor zijn/haar werk als gezinshuisouder.

Veel gestelde vragen over een gezinshuis

 • In een gezinshuis wonen kinderen (0-18 jaar met uitloop naar 23 jaar) uit gezinnen met meerdere of complexe problemen. Soms is de situatie thuis onveilig. De kinderen vertonen vaak moeilijk gedrag. Ze zijn snel boos of vaak verdrietig, heel druk of juist teruggetrokken. Vaak hebben ze een trauma én bijvoorbeeld autisme of een verstandelijke beperking. De kinderen hebben veel meegemaakt. Denk aan huiselijk geweld, seksueel misbruik, fysieke of geestelijke mishandeling of verwaarlozing. Veel kinderen hebben gehechtheidsproblematiek.

 • Dat hangt af van het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van alle gezinshuiskinderen. Het mooie van een gezinshuis is, dat het gezinshuiskind er het gewone gezinsleven ervaart. Als ouder bied je het kind een veilige en liefdevolle omgeving, zodat het zich kan ontwikkelen tot een stabiele volwassene.

  In het gezinshuis draait het om het gewone leven. Kinderen gaan naar school, ze sporten en ze spelen met elkaar en in de buurt. Houd er wel rekening mee dat het gezinshuiskind meer begeleiding nodig heeft dan jouw eventuele eigen kind. Je kunt bijvoorbeeld heel druk zijn met therapie voor het kind. Bovendien heb je waarschijnlijk kortere lijntjes met school. En er komen meer mensen over de vloer.

 • We vinden het belangrijk dat jouw eigen kinderen achter de beslissing staan om gezinshuiskinderen op te nemen. We kijken goed naar leeftijden en of een gezinshuiskind ook echt past in het gezin. Het is belangrijk dat jouw eigen kinderen hun plek in het gezin behouden.Denk je erover een gezinshuis te beginnen, dan praten we ook graag met jouw kinderen. We leggen hen dan zo goed en concreet mogelijk uit wat het betekent als er een ander kind – met een rugzakje – in huis komt. Je krijgt goede ondersteuning van onder anderen de gedragswetenschapper en de systeembehandelaar.

 • In een gezinshuis vervaagt de grens tussen werk en privé totaal. Dat komt omdat jij als gezinshuisouder 24/7 verantwoordelijk bent voor de gezinshuiskinderen. Houd er ook rekening mee dat je veel mensen over de vloer krijgt, zoals de gedragswetenschapper, de systeembehandelaar en andere ondersteuners. Je hebt dus minder privacy dan je gewend was.

  Als partners heb je minder tijd voor elkaar; die ruimte moet je goed plannen. Natuurlijk houd je zeker wel tijd voor je zelf, bijvoorbeeld als de kinderen naar school zijn. Ook zijn er de vrije weekenden en de vakanties.

 • Vooraf bepaal je heel zorgvuldig of een gezinshuiskind wel of niet past bij jullie gezin. En ook: of jullie gezin past bij het kind. Dat doe je samen met de gedragswetenschapper. Toch kan het gebeuren dat er geen goede match is. Dat kan al snel duidelijk worden, maar ook na verloop van tijd. Bijvoorbeeld omdat het kind in de puberteit komt. Of omdat er een trauma naar boven komt, wat leidt tot ernstig probleemgedrag.

  Is de situatie onhoudbaar en gaat dit ten koste van het gezin? Dan kan worden besloten het kind in een ander gezinshuis te plaatsen. Dat is een lastig besluit, dat je neemt in nauwe samenspraak met de gedragswetenschapper, de manager en de ouders of de voogd van het kind.

 • Tot voor kort was het de norm dat jongeren tot hun 18e levensjaar in het gezinshuis konden wonen, met uitloop naar 21 jaar. Begin 2020 is afgesproken dat jongeren in een gezinshuis mogen blijven wonen tot hun 21e verjaardag. Hierdoor hebben ze meer tijd om toe te groeien naar zelfstandigheid. De ene jongere is sneller toe aan zelfstandigheid of een andere woonvoorziening dan de ander. Dat is dus altijd maatwerk. We bespreken dit samen in het multifunctioneel team en natuurlijk met het kind zelf en diens biologische ouders. Kortom, als gezinshuis heb je een rol in het begeleiden van het kind tot na zijn 18e.

 • Dit hangt af van het kind. Sommige jongeren kunnen terug naar hun eigen ouders, anderen gaan naar een andere woonvorm, zoals begeleid of beschermd wonen. Het doel van een gezinshuis is dat het gezinshuiskind zoveel mogelijk op eigen benen komt te staan.

 • Ja, natuurlijk kan dat. Ben je fulltime bij ons in dienst, dan heb je recht op 144 vakantie-uren en 57 PBL-uren per kalenderjaar, conform de CAO Gehandicaptenzorg. Je hebt drie weken vakantie per jaar én je kunt kiezen voor 46, 26 of 0 roostervrije dagen. Dit laatste in goed overleg met je manager.

  Jouw gezinshuiskind kan dan naar een logeerhuis of worden opgevangen door een vrijwilliger of een vervangend gezinshuis. Kies je voor minder dan 46 roostervrije dagen, dan betaalt ’s Heeren Loo deze uit volgens een specifieke berekening. Je kunt deze dagen dus niet meer opnemen.

 • Je kunt ten minste 3 weken aaneengesloten vakantie opnemen. Het is belangrijk dat je de vrije weekenden en de vakanties ruim van tevoren inplant, in overleg met jouw manager. Op die manier kunnen we het goed regelen voor het gezinshuiskind. De kinderen gaan dan logeren, zodat jij lekker tot rust kunt komen. Afhankelijk van de behoefte van de gezinshuisouders hebben we keuzemogelijkheden in het aantal roostervrije dagen.

 • Neem je graag álle kinderen mee op vakantie, dus ook de gezinshuiskinderen? Dat kan, mits je hiervoor goedkeuring hebt van je manager. ’s Heeren Loo raadt dit trouwens af, want je hebt dan zelf geen vakantie (en neemt dus ook geen vakantiedagen op). Omdat de vaste structuren wegvallen, is alles anders voor de kinderen en moet je als gezinshuisouder vaak zelfs harder werken dan thuis. Wil je dit toch en krijg je toestemming? Dan is het verstandig dat je op een ander moment alsnog je vakantiedagen opneemt en de gezinshuiskinderen elders worden ondergebracht.

Het levendige leven van gezinshuisouder Sammy

“In een gezinshuis is het nooit saai. Je maakt zulke bijzondere dingen mee. Zelf vind ik het altijd heel leuk hoe goed de kinderen hun best doen. Zoals die keer dat een van de kinderen heel boos was. Ze maakte dat goed door een ontbijtje op bed voor me te maken. Zó lief.”

Lees meer

Mis nooit meer een vacature!

Als je een mooie baan zoekt, wil je natuurlijk geen vacature missen. Hoeft ook niet. Laat je gegevens en voorkeuren achter en je ontvangt steeds de nieuwste vacatures.

Job Alert