lid/plaatsvervangend voorzitter Centrale Klachtencommissie Cliënten

In het kort
 • Amersfoort
 • nr. 14555
Foto van Audrey Nieuwenhuis

Jouw recruiter

Audrey Nieuwenhuis

Contact opnemen

Wat ga je doen?

's Heeren Loo staat klaar voor mensen met een licht tot ernstig verstandelijke en/of andere beperking en hun verwanten. ’s Heeren Loo is de grootste landelijke gehandicaptenzorgorganisatie van Nederland. Dagelijks zetten 17.000 medewerkers zich met hart en ziel in voor het bieden van zorg, behandeling en ondersteuning aan 14.000 cliënten. Wanneer een cliënt toch niet tevreden is over die zorg, behandeling of ondersteuning kan hij/zij zich wenden tot de Centrale Klachtencommissie Cliënten.

Jouw manier

Als medewerker van ’s Heeren Loo help je mee aan een goed leven voor mensen met een beperking. Direct of indirect. We gunnen onze cliënten hetzelfde. Een goed leven waarin zij hun dromen waar kunnen maken.

Jouw ontwikkeling

Bij ’s Heeren Loo is leren en ontwikkelen vanzelfsprekend en leuk. Zo blijft jouw werk boeiend en uitdagend. Jaarlijks kun je cursussen en trainingen volgen.

Jouw leven

Als je goed in je vel zit, werk je fijner. Samen zorgen we dat jouw werktijden passen bij jouw privéleven. Wil je dichtbij huis werken? We hebben locaties door heel Nederland.

Wat ga je doen?

Centrale Klachtencommissie Cliënten (CKC)

De Centrale Klachtencommissie Cliënten behandelt klachten, ingediend door of namens cliënten, over de zorgverlening vanuit ’s Heeren Loo. De Centrale Klachtencommissie doet na de schriftelijke of mondelinge behandeling een uitspraak over de klacht (advies of beslissing afhankelijk van het wettelijk kader) aan de Raad van Bestuur. De Centrale Klachtencommissie Cliënten functioneert geheel onafhankelijk. De zittingscommissie bestaat uit een voorzitter en twee commissieleden. Voor de samenstelling van de commissie wordt naast de voorzitter (of plv. voorzitter) geput uit een pool van ca. 10 leden. Een ambtelijk secretaris biedt ondersteuning aan de commissie.

’s Heeren Loo is nu op zoek naar meerdere juristen die de rol van lid/plaatsvervangend voorzitter kunnen vervullen.

Lid Centrale Klachtencommissie Cliënten

Als lid van de Centrale Klachtencommissie Cliënten zorg je voor een adequate afhandeling van klachten in overeenstemming met vigerende wet- en regelgeving en het reglement van de Centrale Klachtencommissie Cliënten. Je bestudeert het klachtdossier waarbij je de belangen van beide partijen afweegt. Je bepaalt samen met de andere commissieleden welk(e) advies/beslissing jullie geven over de klacht.

Plaatsvervangend voorzitter Centrale Klachtencommissie Cliënten

Bij afwezigheid van de vaste voorzitter van de Centrale Klachtencommissie Cliënten, is de plaatsvervangend voorzitter beschikbaar om de ontvankelijkheid van klachten te beoordelen. Als plaatsvervangend voorzitter van de Centrale Klachtencommissie Cliënten is het belangrijk om open en met een procesgerichte houding op te treden. Zonder vooroordeel over de beklaagde situatie tussen cliënt en ’s Heeren Loo. De veelvuldige contacten op verschillende niveaus vragen tact, inlevings- en invoelend vermogen.

Wanneer de termijn van de huidige voorzitter afloopt volgend jaar, is het de intentie dat één van de plaatsvervangend voorzitters de vaste voorzitter gaat worden.

Benoemingstermijn

Een lid/plaatsvervangend voorzitter Centrale Klachtencommissie Cliënten wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor een periode van 4 jaar. Deze periode kan twee keer verlengd worden met een termijn van vier jaar.

Dit ben jij

Als lid/plaatsvervangend voorzitter van de Centrale Klachtencommissie cliënten

 • Ben je niet werkzaam bij of voor ’s Heeren Loo
 • Handel je onpartijdig en werk je samen met de andere commissieleden
 • Heb je geen onverenigbare functie en is er geen sprake van belangenverstrengeling
 • Ben je flexibel in je beschikbaarheid voor overlegmomenten zoals hoorzittingen of reguliere bijeenkomsten die in overleg worden ingepland.

Verder

 • Heb je een afgeronde juridische opleiding op WO-niveau, bij voorkeur op het gebied van gezondheidsrecht. Heb je kennis van de Wkkgz, Wgbo, Wzd, Wet BIG en overige voor de zorg relevante wetgeving.
 • Kun je ook omgaan met morele kwesties en beschik je hiervoor over een moreel kompas.
 • Heb je ervaring in klachtbehandeling bij voorkeur als (plaatsvervangend) voorzitter/commissielid binnen de zorg.
 • Heb je affiniteit met de gehandicaptenzorg.
 • Kun je op een onafhankelijke, onpartijdige en deskundige wijze leidinggeven aan de hoorzittingen en het proces van klachtenbehandeling.
 • Ben je in staat in voorkomende gevallen een bemiddelende rol aan te nemen in het geschil tussen klager en zorgverlener om zo tot een passende oplossing te komen voor de klacht.

Dit bieden wij

Een lid/plaatsvervangend voorzitter ontvangt een vergoeding op basis van het faciliteitenkader Centrale Klachtencommissie Cliënten ’s Heeren Loo.

Sollicitatieprocedure en contact

 • Wij vinden het belangrijk te horen wat je motivatie is om te solliciteren op deze vacature. We ontvangen daarom graag je motivatiebrief én je cv. Op het moment dat we voldoende leden/plaatsvervangend voorzitters hebben gevonden, sluiten we de vacature.
 • Heb je inhoudelijke vragen over de vacature of wil je bijvoorbeeld het profiel lid Centrale Klachtencommissie Cliënten opvragen? Neem dan gerust contact op met Nadine Li, plaatsvervangend ambtelijk secretaris Centrale Klachtencommissie Cliënten via telefoonnummer 06 - 51 17 88 36
 • Voor overige vragen neem je contact op met Audrey Nieuwenhuis (Corporate Recruiter) via het telefoonnummer 06-16126155.

Wil je meer weten?

Andere vacatures voor jou

Mis nooit meer een vacature!

Als je een mooie baan zoekt, wil je natuurlijk geen vacature missen. Hoeft ook niet. Laat je gegevens en voorkeuren achter en je ontvangt steeds de nieuwste vacatures.

Job Alert