"Het mooiste aan mijn vak vind ik het multidisciplinair samenwerken"

Ik werk nu 4,5 jaar als verpleegkundige voor 's Heeren Loo De Noorderbrug. De Noorderbrug biedt onder andere zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Mensen met NAH is een unieke doelgroep; er is bij deze mensen vaak sprake van een harde breuk in de levenslijn, wat in alle aspecten van zorg terugkomt. Ik werk op twee locaties in Emmen. Hiervoor werkte ik met blinden en slechtzienden. Ik ben van werk veranderd door een verhuizing van Utrecht naar Drenthe.

Het mooiste aan mijn vak vind ik het multidisciplinair samenwerken. Daar waar de gedragswetenschappers en persoonlijk begeleiders het psychische en gedragsmatige stuk op zich nemen, coördineer ik als HBO-V'er het medische/fysieke deel van de vaak complexe zorg. We hebben sinds kort ook fysiotherapeuten en revalidatieartsen in dienst, waardoor de lijnen nog korter worden.

Ik ben aanspreekpunt voor verpleegkundige problemen, als begeleiders of andere disciplines er niet uitkomen. Ik hou me bezig met triage, artsenvisites en verpleegtechnische handelingen. Wat ik ook leuk vind om te doen is kennis overdragen. Bijvoorbeeld via scholing en klinische lessen. Deze scholingen gaan bijvoorbeeld over verpleegtechnische handelingen, ziektebeelden, medicatieveiligheid, dat soort zaken.

Als HBO-V'er neem je deel aan vakgroepoverleggen en werkgroepen, regiobreed. Hierdoor heb je invloed op het beleid dat gemaakt wordt en kan je scholing volgen op gebieden die jouw expertise vragen.

Hester Joppe

Lees meer over:

Gerelateerde items