“Mijn eigen ervaring met doof worden helpt me in mijn werk”

Philip werkt als ambulant begeleider bij mensen die slechthorend of doof zijn. Zelf is hij ook doof. De ervaring van horend naar progressief slechthorend en doofheid maken dat hij zowel in de horende als dove wereld uit de voeten kan.

In de afgelopen jaren heb ik op meerdere plaatsen voor verschillende organisaties gewerkt. Al deze organisaties ondersteunen doven of slechthorenden. Daarmee heb ik in diverse functies veel ervaring opgedaan. Zo werkte ik in Rotterdam als pedagogisch behandelaar, in Groningen als begeleider op het internaat met dove jongeren, in Haren in het onderwijs op het VSO Guyot en in Ede als begeleider bij De Gelderhorst. Vanwege mijn eigen slechthorendheid heb ik me altijd thuis gevoeld in een gebarende omgeving.

Dove en horende wereld

Aanvankelijk werkte ik als begeleider en in 2019 begon ik als ambulante begeleider bij 's Heeren Loo De Noorderbrug. Het ambulante aspect vond ik een heel leuke aanvulling in het werk met mensen. Ik kan zowel in de horende wereld als dove wereld uit de voeten. Dit komt door mijn eigen doofheid en de ervaring van het proces van horend naar progressief slechthorend en doof. 

Inmiddels draag ik al 10 jaar een CI, Cochlear implantaat. Met het CI ben ik slechthorend en kan ik onder andere bellen en naar muziek luisteren. Zonder CI hoor ik helemaal niets en ben ik doof. Voor mij is mijn CI onmisbaar. Maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel; zo is het wel heerlijk om tijdens het slapen de CI uit te kunnen doen. Daardoor heb ik nooit last van geluiden.

Ander jasje

Ik ben er nu aan gewend dat De Noorderbrug gefuseerd is met ’s Heeren Loo en 's Heeren Loo De Noorderbrug heet. Ik sta achter de gezamenlijke missie en visie. De overgang naar ’s Heeren Loo is goed voorbereid en uitgevoerd. Natuurlijk zijn er dingen veranderd en hebben ze een ander jasje, maar het werk met mensen is hetzelfde gebleven. Dat vind ik belangrijk. Daar ben ik blij om en ook trots op.

Genieten

Mijn werk als ambulant begeleider vind ik leuk. Eén van de mooiste aspecten vind ik de communicatie en dus het in gesprek zijn met de cliënt. In gebarentaal is mimiek en expressie belangrijk en ook een mooie manier om je uit te drukken. Het zit hem echt in de kleine dingen, waarbij ik kan zien dat de cliënt het prettig vindt om contact te hebben. Iets uitleggen en zien dat het begrepen wordt, een compliment geven en zien dat ze daar blij mee zijn, druk bezig zijn iets te regelen en dan gebeld worden dat het hun zelf al is gelukt. Ja dat is toch genieten!"

Lees meer over:

Gerelateerde items