Vrijwilligerswerk als scoutinggroep

De zaterdag: voor scouts vaak de leukste dag van de week. Het omgekeerde is vaak het geval voor cliënten van de woonzorgparken van ’s Heeren Loo. Zij hebben vaak op zaterdag geen of weinig activiteiten. Hier lees je wat je als scoutinggroep kunt ondernemen met cliënten en hoe anderen dat deden.

Dicht bij elkaar

Scouting Nederland (met zo’n 1.000 groepen) en ’s Heeren Loo (met zo’n 1.000 zorgteams) zitten door het hele land vlak bij elkaar. Beiden zijn maatschappelijk betrokken organisaties. We zetten ons in om de leefwereld van mensen/ jongeren te vergroten en te verrijken. Als scout kun je op een positieve en speelse manier bijdragen aan het welzijn van onze cliënten, door samen activiteiten te ondernemen.

Werken aan badge samenleving

Tijdens een opkomst kan iemand van ’s Heeren Loo jullie iets leren over mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld via een presentatie en een leuk spel. Daarna worden jullie uitgenodigd om samen met cliënten van ’s Heeren Loo een leuke opkomst te houden in hun tuin of omgeving. In overleg met de begeleiding vanuit ’s Heeren Loo is veel mogelijk.

Aanmelden

Bij interesse kan contact opgenomen worden met betreffende coördinator vrijwilligerswerk van de regio.